Spring naar content

Algemene reisvoorwaarden Paradiseandwilderness.nl

Op al onze reizen zijn de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen (§1) van toepassing.
Klik hier om deze te downloaden en te bekijken.

In aanvulling daarop en conform de richtlijnen van ANVR, heeft Paradiseandwilderness.nl aanvullende voorwaarden:

 1. Betalingsvoorwaarden
 2. Annuleringsvoorwaarden
 3. Administratiekosten
 4. Wijzigingen door deelnemers(s)
 5. Programmawijzigingen
 6. Verzekeringen
 7. Toeristenbelasting
 8. Operationele activiteiten
 9. Akkoordverklaring

 

1. Betalingsvoorwaarden

 

1.1 Aanbetaling

Er geldt een aanbetaling van 25% van de totale reissom, exclusief internationale vliegtickets. Deze dient binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst betaald te worden. Indien je binnen 4 weken voor vertrek je reis boekt, dient de hele reissom direct (binnen 3 dagen) voldaan te worden na ontvangst van de factuur.

 

1.2 Vliegticket

De kosten voor internationale vliegtickets moeten direct worden voldaan (binnen 3 dagen), wanneer het ticket gelijk bij de luchtvaartmaatschappij afgenomen en betaald is. De kosten van het ticket worden dan aan het bedrag van de bovenstaande aanbetaling toegevoegd.

 

1.3 Restant van de reissom

Het restant van de reissom (75%) dient uiterlijk 3 weken voor vertrek voldaan te zijn. Als je deze niet tijdig hebt betaald, stuurt Paradiseandwilderness.nl een kosteloze betalingsherinnering, waarin een termijn van zeven kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Paradiseandwilderness.nl heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing en worden reeds betaalde gelden met de annulering gelden verrekend.

 

1.4 Samenwerking met Snow Leopard Adventures (KvK 27182115)

Paradiseandwilderness.nl is onderdeel van Snow Leopard Adventures (KvK 27182115). Daarmee vallen alle reizen uitgevoerd door Paradiseandwilderness.nl onder beschermende consumentvoorwaarden van Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGR-Z) en Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR). Betalingen moeten gedaan worden naar de bankgegevens die vermeld staan op de factuur en t.n.v. Snow Leopard Adventures te Den Haag.

 

2. Annuleringsvoorwaarden

 

Nadat je een reis hebt geboekt kan het gebeuren dat je door omstandigheden je reis moet annuleren of onderbreken. Paradiseandwilderness.nl brengt je dan annuleringskosten in rekening. De annuleringsvoorwaarden die Paradiseandwilderness.nl in overeenstemming met artikel 9.2 van de ANVR-Reizigers Voorwaarden hanteert zijn als volgt:

 • Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

3. Administratiekosten

 

Per boeking berekent Paradiseandwilderness.nl:

 • Administratiekosten – 35 US Dollar per deelnemer
 • Bijdrage SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) – € 5 per deelnemer
 • Bijdrage Calamiteitenfonds per nota (max. 9 deelnemers) – € 2,50

 

4. Wijzigingen door deelnemers(s)

 

4.1 Administratiekosten

Wanneer je wijzigingen in de bestaande boeking/overeenkomst wilt toepassen, berekent Paradiseandwilderness.nl € 30,- administratiekosten per wijziging. Het is aan Paradiseandwilderness.nl om te bepalen / beoordelen of een wijziging aan de bestaande boeking kan worden gemaakt.

 

4.2 Afwijzing

Afwijzing van de door jou gewenste wijzigingen zal door Paradiseandwilderness.nl worden toegelicht en aan jou worden meegedeeld. Jij kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven, dan wel annuleren. Bij uitblijven van een reactie op de afwijzing van jouw verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

 

4.3 Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers

Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende deelnemers wordt beschouwd als een (deel-)annulering. Zie hiervoor 2. Annuleringsvoorwaarden

 

5. Programmawijzigingen

 

5.1 Routewijzigingen

De door Paradiseandwilderness.nl gepubliceerde rondreizen zijn op basis van geplande lodges, resorts, tented camps en hotels en onder voorbehoud van routewijzigingen. Paradiseandwilderness.nl behoudt dan ook het recht voor om na boeking, maar voorafgaand aan uw reis, bepaalde accommodaties en eventueel de route te wijzigen, indien dit het programma ten goede komt. Daarbij zal Paradiseandwilderness.nl in geval van wijzigingen in de accommodaties alternatieven selecteren van een gelijke of betere kwaliteit.

 

5.2 Gewichtige wijzigingen

Voor wat betreft wijzigingen in de route zal Paradiseandwilderness.nl proberen zoveel mogelijk de originele reisonderdelen te handhaven door deze eventueel in een andere volgorde uit te voeren. In geval van gewichtige wijzigingen in de route (afgezet tegen de gehele reis) heb jij als reiziger het recht deze niet te accepteren, waarna Paradiseandwilderness.nl overgaat tot het kosteloos annuleren van de reisovereenkomst en jij de volledige reissom gerestitueerd krijgt.

 

5.3 Reisbescheiden

Bij de reisbescheiden ontvang je van Paradiseandwilderness.nl de definitieve gegevens van jouw reisprogramma.

 

6. Verzekeringen

 

Het afsluiten van een reisverzekering stelt Paradiseandwilderness.nl als verplicht. Het afsluiten van een annuleringsverzekering niet, maar wordt ten zeerste aangeraden. Indien je gebruik maakt van doorlopende verzekeringen controleer dan bij jouw verzekeringsmaatschappij het dekkingsbedrag per reis en per polisjaar aangezien deze vaak niet toereikend zijn gezien de hoogte van de reissommen.
Het is mogelijk om een reis- en annuleringsverzekering via Paradiseandwilderness.nl af te sluiten. Hierover word je geïnformeerd bij het boeken van je reis.

 

7. Toeristenbelasting

 

In Tanzania en op Zanzibar zijn er wettelijk verplichte toeristenbelastingen die ter plaatse contant worden afgerekend op de receptie van de accommodatie. De hoogte van deze wettelijk verplichte toeristenbelasting wordt genoemd in de offerte.

 

8. Operationele activiteiten

 

Alle activiteiten, waaronder auto safari’s, gegidste wandel safari’s, rivier safari’s en andere operationele activiteiten, geschieden onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Derhalve is Paradiseandwilderness.nl en haar medewerkers of partners niet aansprakelijk voor eventuele zaak- en/of letselschade alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade, tenzij er sprake is van grove schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van Paradiseandwilderness.nl.

 

9. Reisdocumenten

 

Iedere deelnemer aan de reis dient ervoor te zorgen dat hij/zij bij vertrek in het bezit is van de benodigde geldige documenten zoals paspoort, reisbescheiden, verzekeringspapieren, et cetera.

 

10. Akkoordverklaring

 

De reizigers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

 

Versie – 20231227 | 1.0